Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Fiamma's Fashion Spot: Galliano Finally Breaks the Silece

Fiamma's Fashion Spot: Galliano Finally Breaks the Silece: "Galliano finally made a statement clearing his position in the huge scandal around the anti-Semitic remarks he was accused of. The designer ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου