Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Swimwear Models Backstage at Blue Fashion Beachwear Spring/Summer 2013, ...

Raffaella D'Angelo Swimwear Spring/Summer 2013 FULL SHOW | Milan Fashion...

Tezuk Swimwear Spring/Summer 2013 FULL SHOW ft Bikini Models | Milan Fas...

Paladini Swimwear Spring/Summer 2013 FULL SHOW | Bikini Models in Milan ...

Pin-Up Stars Swimwear Show: Bikini Models on the Runway | Spring/Summer ...